تاریخچه

شرکت حسابداری و خدمات مالی و مالیاتی  آبان تراز راتا از سال ۱۳۹۱ در اداره ثبت شرکتها به شماره ثبت ۴۲۶۳۰۷  که قبل از آن با نام شرکت خدمات مالی پارس سیپان فعالیت خود را از سال ۱۳۷۷در زمینه انواع خدمات مالی و مالیاتی و مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی را انجام می دادیم که حدود ۲۱ سال فعالیت در زمینه مشاوره مالی و مالیاتی و انجام کلیه خدمات حسابداری برای شرکتهای بزرگ ، متوسط و کوچک را انجام دادیم و مفتخریم بیش از ۹۰ درصد مشتریان ما هر سال قراداد خود را برای انجام خدمات مالی و مالیاتی تمدید می کنند